Gällande svenska navigationsvarningar

Område

Skagerrak (2)
Kattegatt (1)
Vänern och Trollhätte kanal (1)
Öresund (0)
Sydvästra Östersjön (0)
Södra Östersjön (0)
Sydöstra Östersjön (0)
Mellersta Östersjön (2)
Mälaren och Södertälje kanal (1)
Norra Östersjön (0)
Ålands hav och Skärgårdshavet (0)
Bottenhavet (1)
Norra Kvarken (0)
Bottenviken (0)
Övriga inlandsfarvatten (0)

Senast uppdatering av navigationsvarningar: 2024-07-19 18:09

OBS! Uppdatering av denna sida kan ske med viss fördröjning.

Här hittar du samtliga gällande svenska navigationsvarningar som berör hamnområden, hamninlopp och inomskärs farvatten. Dessa varningar läses ut på VHF och MF av Sweden Traffic. Varningar som berör utomskärs farvatten och som kan påverka genomgångstrafik sänds på NAVTEX

Utläsning på VHF sker vid följande tider: 0200, 0600, 1000, 1400, 1800 och 2200 UTC.

Att navigationsvarningar finns tillgängliga på Internet befriar inte befälhavaren från sin skyldighet att motta varningar i enlighet med GMDSS.

Sjöväderprognos och eventuella vädervarningar finns på SMHI:s webbplats