Gällande NAVTEX Varningar

Område

Skagerrak (0)
Kattegatt (0)
Vänern och Trollhätte kanal (0)
Öresund (0)
Bälten (1)
Sydvästra Östersjön (2)
Södra Östersjön (5)
Sydöstra Östersjön (5)
Mellersta Östersjön (0)
Mälaren och Södertälje kanal (0)
Norra Östersjön (0)
Rigabukten (0)
Finska viken (4)
Ålands hav och Skärgårdshavet (0)
Bottenhavet (1)
Norra Kvarken (0)
Bottenviken (1)
Övriga inlandsfarvatten (1)

Senast uppdatering av navigationsvarningar: 2024-06-15 14:48

OBS! Uppdatering av denna sida kan ske med viss fördröjning.

Att navigationsvarningar finns tillgängliga på Internet befriar inte befälhavaren från sin skyldighet att motta varningar i enlighet med GMDSS.

Sjöväderprognos och eventuella vädervarningar finns på SMHI:s webbplats